वालिङ नगरपालिका स्थानीय तहमा परिवर्तन भएलगत्तै आएका केही प्रक्रियागत समस्याहरुप्रति क्षमा चाहन्छौ | वडा कार्यालयहरुमार्फत हुने कामहरु सम्बन्धित वडासचिवहरुमार्फत नै गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।

 

आ.व. २०७३-७४ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेहरुको विवरण

वडाअनुसारको डाटा राखिएको छ ।  PDF फाईल हेर्नुहोला ।