वार्षिक प्रतिवेदन

वालिङ नगरपालिकाद्वारा प्रकासित वार्षिक प्रतिवेदनहरु यहा उपलब्ध छन्|

वार्षिक प्रगति समिक्षा कार्यक्रमका प्रस्तुतीकरणहरु

प्रस्तुतिकरणहरु हेर्नको लागि तलको .pdf फाइलहरु डाउनलोड गर्नुहोला ।

मिति २०७३।०४।२६ गते

विहान ११:५५

 

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१/०७२

बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७१/०७२ हेर्न तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस् |