सार्वजनिक खरीद बोलपत्र सूचना (Public Procurement/ Tender Notices)

Excavator खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी बोलबत्र आव्हानको सूचना ।

विद्यालय भवन निर्माणसम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

 

नेटवर्किङको लागि उपकरण खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना ।

 

सवारी साधनहरु खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

ठेक्का नं. ७.३ / २०७५-०७६ को दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सूचना

ढुङ्गा गिट्टी वालुवा तथा कवाडीजन्य सामाग्री निकासी सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना ।

पाइप खरिद सम्बन्धी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

आयोजना(योजना)हरुको सञ्चालनको लागि शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

मिति २०७३।११।०३ गते  अन्नपुर्ण पोष्टमा प्रकाशित सूचना र ४ गतेको संशोधन सहित समावेश ।

नगरपालिका परिसर भित्र वहुउद्देश्यीय भवन निर्माण कार्यको शिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

मिति २०७३।११।०४ को राजधानी दैनिकमा प्रकाशित सूचना ।

Pages