वालिङ नगरपालिका स्थानीय तहमा परिवर्तन भएलगत्तै आएका केही प्रक्रियागत समस्याहरुप्रति क्षमा चाहन्छौ | वडा कार्यालयहरुमार्फत हुने कामहरु सम्बन्धित वडासचिवहरुमार्फत नै गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।

 

त्रैमासिक प्रतिवेदन

प्रथम भौतिक चौमासिक प्रगति विवरण (२०७२/०७३) |

प्रथम भौतिक चौमासिक प्रगति विवरण हेर्न येहा क्लिक गर्नुहोस् | (२०७२/०७३)