वालिङ नगरपालिका स्थानीय तहमा परिवर्तन भएलगत्तै आएका केही प्रक्रियागत समस्याहरुप्रति क्षमा चाहन्छौ | वडा कार्यालयहरुमार्फत हुने कामहरु सम्बन्धित वडासचिवहरुमार्फत नै गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।

 

बजेट, आम्दानी र खर्च(Budget, Income & Expenses)

नगरभित्रका विद्यालयहरुलाई उपलब्ध गराईएको छात्रवृति, ननसेलरी र मसलन्द निकासा विवरण

आ.व. २०७४-०७५ को लागि प्रस्तावित अनुमानित व्यय

आ.व. २०७४-०७५ को प्रस्तावित अनुमानित आय (निर्णय नं २ सँग सम्बन्धित)

आ.व. २०७४-०७५ को चालु खर्च तर्फको प्रस्तावित बजेट

आ.व. २०७०/०७१ को व्याय विवरण |

आ.व. २०७०/०७१ को व्याय विवरण |

आ.व. २०७०/०७१ को आय विवरण |

आ.व. २०७०/०७१ को आय विवरण |

आ.व. २०७२/०७३ को लागि प्रस्तावित अनुमानीत आय र व्याय विवरण |

वालिङ्ग नगरपालिकाको आ.व. २०७२/०७३ को लागि प्रस्तावित अनुमानीत आय र व्याय विवरण |

बिगत ५ बर्सको बजेट, आम्दनी र खर्च

बिगत ५ बर्सको बजेट, आम्दनी र खर्च जान्नको लागी तलको लिंकमा क्लिक गर्नुस् |