FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
आवास पुननिर्माण तथा प्रवलीकरण सम्बन्धी वालिङ नगरपालिकाको प्रोफाईल - श्रावण २०७६ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 08/22/2019 - 12:30 PDF icon पालिका प्रोफाईल.pdf
नगर प्रोफाईल प्रकाशन 03/28/2019 - 14:37 PDF icon नगर पार्श्वचित्र-२०७५
२०७५/०७६ फाल्गुण मासिक प्रगति प्रतिवेदन 03/17/2019 - 14:28 PDF icon लेखा शाखा - २०७५ श्रावणदेखि फाल्गुण महिना सम्म
२०७५/०७६ माघ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/18/2019 - 14:10 PDF icon ५ नं. वडा , PDF icon १ नं. वडा, PDF icon २ नं. वडा , PDF icon ७ नं. वडा , PDF icon ११ नं. वडा , PDF icon १३ नं. वडा
२०७५/०७६ पुष मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/20/2019 - 13:05 PDF icon १ नं. वडा, PDF icon २ नं. वडा , PDF icon ५ नं. वडा , PDF icon ७ नं. वडा , PDF icon ११ नं. वडा , PDF icon १३ नं. वडा
२०७५/०७६ मंसिर मासिक प्रगति प्रतिवेदन 12/19/2018 - 14:06 PDF icon ५ नं. वडा , PDF icon १ नं. वडा , PDF icon २ नं. वडा, PDF icon ७ नं. वडा, PDF icon ११ नं. वडा , PDF icon १३ नं. वडा
२०७५/०७६ कार्तिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/23/2018 - 13:01 PDF icon ५ नं. वडा , PDF icon १३ नं. वडा , PDF icon ११ नं. वडा , PDF icon ७ नं. वडा , PDF icon २ नं. वडा , PDF icon १ नं. वडा
२०७५/०७६ कार्तिक मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/21/2018 - 10:59 PDF icon ५ नं. वडा
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने ३ महिने बुलेटिन - श्रावण देखि असोज २०७५ त्रैमासिक प्रतिवेदन, प्रकाशन 10/24/2018 - 12:43 PDF icon Disclosure-2075-4-6.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने ३ महिने बुलेटिन - श्रावण देखि असोज २०७५ त्रैमासिक प्रतिवेदन, प्रकाशन 10/24/2018 - 12:43 PDF icon Disclosure-2075-4-6.pdf

Pages