FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
वडा नं. ०९ कार्यालयको चैत्र बैशाख र जेष्ठ महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन। मासिक प्रगति प्रतिवेदन 07/15/2020 - 10:36 PDF icon २०७६ चैत्र.pdf, PDF icon २०७६ बैशाख.pdf, PDF icon २०७६ जेष्ठ.pdf
राजश्व शाखाको २०७७ जेष्ठ महिनाकाे मासिक प्रतिवेदन । मासिक प्रगति प्रतिवेदन 06/18/2020 - 10:25 PDF icon मासिक रिर्पोट जेष्ठ महिना.pdf
पशु सेवा शाखाको २०७६ फाल्गुन महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 04/06/2020 - 13:15 PDF icon पशु सेवा शाखाको २०७६ फाल्गुन महिनाको प्रगति प्रतिवेदन_20200322_0001 (2020_03_22 05_44_27 UTC).pdf
कृषि शाखाको २०७६ माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/22/2020 - 23:00 PDF icon AGRICULTURE-2076_MAGH.pdf
वडा नं. ९ कार्यालयको २०७६ माघ महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन - मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/17/2020 - 16:54 PDF icon Ward9- Magh 2076.pdf
वडा नं. २ कार्यालयको २०७६ माघ महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/17/2020 - 14:27 PDF icon Ward2-Magh 2076.pdf
पशु सेवा शाखाको २०७६ पुस महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/09/2020 - 14:07 PDF icon पशु सेवा शाखा १.pdf, PDF icon पशु सेवा शाखा २.pdf
२०७६ पौष महिनाको शिर्षकगत आय विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/17/2020 - 13:12 PDF icon Revenue Details 2076 Poush.pdf
कृषि शाखाको २०७६ पौष महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/17/2020 - 13:05 PDF icon Agriculture Section Progress Report Poush 2076.pdf
कृषि शाखाको २०७६ मंसिर महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/17/2020 - 13:01 PDF icon Agriculture Section Report Mansir 2076 .pdf

Pages