FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
फाल्गुण महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 03/17/2019 - 14:28 PDF icon मिति २०७५ श्रावणदेखि फाल्गुण महिना सम्मको लेखा शाखाको प्रतिवेदन
२०७५ माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदनहरु मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/18/2019 - 14:10 PDF icon ५ नं. वडा कार्यालयको २०७५ माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon १ नं. वडा कार्यालयको २०७५ माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon २ नं. वडा कार्यालयको २०७५ माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon ७ नं. वडा कार्यालयको २०७५ माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon ११ नं. वडा कार्यालयको २०७५ माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon १३ नं. वडा कार्यालयको २०७५ माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन
२०७५ पुष महिनाको प्रगति प्रतिवेदनहरु मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/20/2019 - 13:05 PDF icon १ नं. वडा कार्यालयको २०७५ पुष महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon २ नं. वडा कार्यालयको २०७५ पुष महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon ५ नं. वडा कार्यालयको २०७५ पुष महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon ७ नं. वडा कार्यालयको २०७५ पुष महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon ११ नं. वडा कार्यालयको २०७५ पुष महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon १३ नं. वडा कार्यालयको २०७५ पुष महिनाको प्रगति प्रतिवेदन
२०७५ मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदनहरु मासिक प्रगति प्रतिवेदन 12/19/2018 - 14:06 PDF icon ५ नं. वडा कार्यालयको २०७५ मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon १ नं. वडा कार्यालयको २०७५ मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon २ नं. वडा कार्यालयको २०७५ मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon ७ नं. वडा कार्यालयको २०७५ मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon ११ नं. वडा कार्यालयको २०७५ मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon १३ नं. वडा कार्यालयको २०७५ मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन
२०७५ कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/23/2018 - 13:01 PDF icon ५ नं. वडा कार्यालयको २०७५ कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon १३ नं. वडा कार्यालयको २०७५ मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon ११ नं. वडा कार्यालयको २०७५ कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon ७ नं. वडा कार्यालयको २०७५ कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon २ नं. वडा कार्यालयको २०७५ कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन, PDF icon १ नं. वडा कार्यालयको २०७५ कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन
२०७५ कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदनहरु मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/21/2018 - 10:59 PDF icon ५ नं. वडा कार्यालयको २०७५ कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने ३ महिने बुलेटिन - श्रावण देखि असोज २०७५ त्रैमासिक प्रतिवेदन, प्रकाशन 10/24/2018 - 12:43 PDF icon Disclosure-2075-4-6.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने ३ महिने बुलेटिन - श्रावण देखि असोज २०७५ त्रैमासिक प्रतिवेदन, प्रकाशन 10/24/2018 - 12:43 PDF icon Disclosure-2075-4-6.pdf
२०७५ असोज महिनाको प्रगति प्रतिवेदनहरु मासिक प्रगति प्रतिवेदन 10/22/2018 - 12:53 PDF icon ५ नं. वडा कार्यालयको २०७५ असोज महिनाको प्रगति प्रतिवेदन
२०७५ भदौ महिनाको प्रगति प्रतिवेदनहरु मासिक प्रगति प्रतिवेदन 09/21/2018 - 12:51 PDF icon ५ नं. वडा कार्यालयको २०७५ भदौ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन

Pages