वालिङ नगरपालिका स्थानीय तहमा परिवर्तन भएलगत्तै आएका केही प्रक्रियागत समस्याहरुप्रति क्षमा चाहन्छौ | वडा कार्यालयहरुमार्फत हुने कामहरु सम्बन्धित वडासचिवहरुमार्फत नै गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।

 

वालिङ नगरपालिकाको १९ औं नगरपरिषद्बाट पारित आ.व. २०७३/२०७४ को बाार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट