FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
वडा नं. १ कार्यालयको २०७५ मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 12/25/2018 - 10:24 PDF icon Ward1-Mansir 2075.pdf
वडा नं. ५ कार्यालयको २०७५ मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 12/19/2018 - 14:06 PDF icon Mansir- Ward5.pdf
वडा नं. ५ कार्यालयको २०७५ कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/23/2018 - 13:01 PDF icon Kartik - Ward5.pdf
वडा नं. १ कार्यालयको २०७५ कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/22/2018 - 10:58 PDF icon Ward1-Kartik 2075.pdf
वडा नं. ५ कार्यालयको २०७५ कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/21/2018 - 10:59 PDF icon Kartik - Ward5.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने ३ महिने बुलेटिन - श्रावण देखि असोज २०७५ त्रैमासिक प्रतिवेदन, प्रकाशन 10/24/2018 - 12:43 PDF icon Disclosure-2075-4-6.pdf
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार स्वत: प्रकाशन गर्नुपर्ने ३ महिने बुलेटिन - श्रावण देखि असोज २०७५ त्रैमासिक प्रतिवेदन, प्रकाशन 10/24/2018 - 12:43 PDF icon Disclosure-2075-4-6.pdf
वडा नं. ५ कार्यालयको २०७५ असोज महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 10/22/2018 - 12:53 PDF icon Ashoj-Ward5.pdf
वडा नं. १ कार्यालयको २०७५ असोज महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 10/22/2018 - 12:11 PDF icon Ward1- Ashoj 2075.pdf
वडा नं. १ कार्यालयको २०७५ भदौ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 09/21/2018 - 12:51 PDF icon Ward1- Bhadra 2075.pdf

Pages