FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
कृषि शाखाको २०७६ माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/22/2020 - 23:00 PDF icon AGRICULTURE-2076_MAGH.pdf
वडा नं. ९ कार्यालयको २०७६ माघ महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन - मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/17/2020 - 16:54 PDF icon Ward9- Magh 2076.pdf
वडा नं. २ कार्यालयको २०७६ माघ महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/17/2020 - 14:27 PDF icon Ward2-Magh 2076.pdf
पशु सेवा शाखाको २०७६ पुस महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/09/2020 - 14:07 PDF icon पशु सेवा शाखा १.pdf, PDF icon पशु सेवा शाखा २.pdf
२०७६ पौष महिनाको शिर्षकगत आय विवरण मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/17/2020 - 13:12 PDF icon Revenue Details 2076 Poush.pdf
कृषि शाखाको २०७६ पौष महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/17/2020 - 13:05 PDF icon Agriculture Section Progress Report Poush 2076.pdf
कृषि शाखाको २०७६ मंसिर महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/17/2020 - 13:01 PDF icon Agriculture Section Report Mansir 2076 .pdf
स्वास्थ्य शाखाको २०७६ पुष महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवदेन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/17/2020 - 12:56 PDF icon Health Report 2076 Poush.pdf
वडा नं.१ कार्यालयको २०७६ कार्तिक महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवदेन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 11/17/2019 - 15:05 PDF icon Monthly Report of Kartik 2076.pdf
वडा नं.१ कार्यालयको २०७६ असोज महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवदेन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 10/20/2019 - 15:01 PDF icon Monthly Report of Asoj 2076.pdf

Pages