FAQs Complain Problems

दस्तावेज

शिर्षक दस्तावेज प्रकार Post date दस्तावेज
वडा नं. १ कार्यालयको २०७६ भदौ महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 09/22/2019 - 14:14 PDF icon Monthly Report of Bhadra 2076.pdf
वडा नं. १ कार्यालयको २०७६ श्रावण महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 08/25/2019 - 17:57 PDF icon Monthly Report Shrawan 2076.pdf
आवास पुननिर्माण तथा प्रवलीकरण सम्बन्धी वालिङ नगरपालिकाको प्रोफाईल - श्रावण २०७६ मासिक प्रगति प्रतिवेदन 08/22/2019 - 12:30 PDF icon पालिका प्रोफाईल.pdf
नगर प्रोफाईल प्रकाशन 03/28/2019 - 14:37 PDF icon नगर पार्श्वचित्र-२०७५
वडा नं.१ कार्यालयको २०७५ फागुन महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवदेन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 03/20/2019 - 13:45 PDF icon Ward1-Falgun 2075.pdf
लेखा शाखाको २०७५ श्रावणदेखि फाल्गुण महिना सम्मको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 03/17/2019 - 14:28 PDF icon Lekha Report.pdf
वडा नं.१ कार्यालयको २०७५ माघ महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवदेन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/23/2019 - 08:44 PDF icon Ward1- Magh 2075.pdf
वडा नं. ५ कार्यालयको २०७५ माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 02/18/2019 - 14:10 PDF icon Magh - Ward5.pdf
वडा नं.१ कार्यालयको २०७५ पुष महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवदेन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/22/2019 - 14:10 PDF icon Ward1-Poush 2075.pdf
वडा नं. ५ कार्यालयको २०७५ पुष महिनाको प्रगति प्रतिवेदन मासिक प्रगति प्रतिवेदन 01/20/2019 - 13:05 PDF icon Push - Ward5.pdf

Pages