FAQs Complain Problems

वड़ा भेला हुने निम्ऩ स्थान र समयमा उपस्थितिको लागी जानकारी |

२०७१-०८-१५ आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ का १८ औ नगरपरिसदबाट योजना तथा कार्यक्रम छनौट कार्यको लागी निम्ऩ स्थान र समयमा वड़ा भेला हुने हुदा सोहि बमोजिम उपस्थितिको लागी जानकारी गराइनछ |