FAQs Complain Problems

वडा नं. ६ कार्यालय

वडा कार्यालयको अवस्थिति google map 

वडा नं. ६ नक्सा

 

Population: 
३१८४
Ward Contact Number: 
सहायक स्तर पाँचौ- रमा खनाल- ९८४६२६६८९५
Weight: 
6