FAQs Complain Problems

Staffs

Photo Name Designation Phone Section Email
तेजराज शर्मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9856074111 प्रशासन walingmun@gmail.com, cao@walingmun.gov.np
ख्याम नारेायण काफ्ले उपसचिव 9841472594 शिक्षा, युवा तथा खेलकुद khyamkafle2074@gmail.com
ज्ञान प्रसाद अर्याल सूचना अधिकारी ९८५६०१२१४५ आर्थिक प्रशासन aryalgyan454@gmail.com, account@walingmun.gov.np
कमल प्रसाद पाण्डे जनस्वास्थ्य अधिकृत 9856027932 स्वास्थ्य pkamal2034@gmail.com, health@walingmun.gov.np
मणि प्रसाद तिवारी सिभिल ईन्जिनियर ९८५६०३९४३७ प्राविधिक manitiwari20@gmail.com
नारायण प्रसाद रेग्मी अधिकृतस्तर छैटौं 9846097435 प्रशासन regminarayan282@gmail.com
ई.ध्रुव प्रसाद रेग्मी सिभिल ईन्जिनियर ९८५६०१२६५५ प्राविधिक dhruba.regmi@gmail.com
ई. प्रकाश अर्याल आई सि टी ईन्जिनियर 9856002009 सूचना तथा प्रविधि ict@walingmun.gov.np, prakash.aryal@walingmun.gov.np
गीता पाठक अधिकृतस्तर सातौं 9861102514 शिक्षा, युवा तथा खेलकुद gitapathak528@gmail.com
दुर्गा कुमारी न्यौपाने अधिकृतस्तर सातौं 9846462429 शिक्षा, युवा तथा खेलकुद neupanedurga969@gmail.com
इन्द्र प्रसाद भट्टराई सि.अहेव अधिकृत 9856055904 स्वास्थ्य indra.bhattarai@gmail.com
ज्ञान प्रसाद पाण्डे अधिकृतस्तर छैटौं 9856055772 योजना gyanprasaddpandey31@gmail.com
पवन बश्याल अधिकृतस्तर छैटौं 9841284989 रोजगार सेवा केन्द्र pawan.bsl2766@gmail.com
निल कण्ठ गैह्रे अधिकृतस्तर छैटौं 9856032677 प्राविधिक gaihrenk@gmail.com
माधव प्रसाद न्यौपाने कम्प्युटर अपरेटर 9856035840 सूचना तथा प्रविधि waling.co@gmail.com