FAQs Complain Problems

वडा नं. १४ कार्यालय

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार

वडा नं. १४ नक्सा

Population: 
६०१६
Ward Contact Number: 
सहायक स्तर चौंथो- चोक प्रसाद पौडेल- ९८४६७४९३७६ (वडा सचिव )
Weight: 
14