FAQs Complain Problems

वडा नं. १३ कार्यालय

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार

वडा नं. ८ नक्सा

Population: 
४३७६
Ward Contact Number: 
सहायक स्तर पाँचौ- लालुकान्त भट्टराई- ९८४६१६२८७७ (वडा सचिव )
Weight: 
13