FAQs Complain Problems

वडा नं. १२ कार्यालय

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार

वडा नं. ९ नक्सा

Population: 
३५८१
Ward Contact Number: 
सहायक स्तर पाँचौ- बुध्दिराम बुढा-९८४६७२०७५५ (वडा सचिव)
Weight: 
12