FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई सामुदायिक विकासका कार्यहरुमा रोजगारीको प्रत्याभूति गराउनका लागि वालिङ नगरपालिका, वडा नं. २ मा पैदल मार्ग (सिँढी बाटो) तथा नाला निर्माण ।