FAQs Complain Problems

आधारभुत तह कक्षा ८ को नतिजा सार्वजानिक गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

Link to view the Grade ledger :

https://emis.cehrd.gov.np/#/login