FAQs Complain Problems

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

Document Title Post date Documents
कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ 11/21/2016 - 11:40 PDF icon कार्तिक महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
असोज महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ 10/23/2016 - 14:30 PDF icon आश्विन महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
भदौ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ 09/20/2016 - 13:58 PDF icon भदौ महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
श्रावण महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७३/०७४ 08/22/2016 - 11:34 PDF icon श्रावण महिनाको आयव्यय विवरण.pdf
आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक आयव्यय विवरणहरुको अनुसूची १ र २ एवम् चालु आ.व. २०७३।०७४ को वार्षिक खरिद योजना तथा कार्यतालिका सार्वजनिकीकरण 07/22/2016 - 13:28 PDF icon आ.व. २०७२।०७३ को वार्षिक आयव्यय विवरणहरुको अनुसूची १ र २ एवम् चालु आ.व. २०७३।०७४ को वार्षिक खरिद योजना तथा कार्यतालिका
जेष्ठ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३ 06/21/2016 - 15:37 PDF icon जेष्ठ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन
बैशाख महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३ 05/20/2016 - 11:55 PDF icon बैशाख महिनाको प्रगति प्रतिवेदन
चैत्र महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३ 04/19/2016 - 12:28 PDF icon चैत्र महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३
फाल्गुण महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३ 03/20/2016 - 15:14 PDF icon फाल्गुण महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३
माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३ 02/18/2016 - 11:09 PDF icon माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन २०७२/०७३

Pages