FAQs Complain Problems

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

Document Title Post date Documents
आवास पुननिर्माण तथा प्रवलीकरण सम्बन्धी वालिङ नगरपालिकाको प्रोफाईल - श्रावण २०७६ 08/22/2019 - 12:30 PDF icon पालिका प्रोफाईल.pdf
वडा नं.१ कार्यालयको २०७५ फागुन महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवदेन 03/20/2019 - 13:45 PDF icon Ward1-Falgun 2075.pdf
लेखा शाखाको २०७५ श्रावणदेखि फाल्गुण महिना सम्मको प्रगति प्रतिवेदन 03/17/2019 - 14:28 PDF icon Lekha Report.pdf
वडा नं.१ कार्यालयको २०७५ माघ महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवदेन 02/23/2019 - 08:44 PDF icon Ward1- Magh 2075.pdf
वडा नं. ५ कार्यालयको २०७५ माघ महिनाको प्रगति प्रतिवेदन 02/18/2019 - 14:10 PDF icon Magh - Ward5.pdf
वडा नं.१ कार्यालयको २०७५ पुष महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवदेन 01/22/2019 - 14:10 PDF icon Ward1-Poush 2075.pdf
वडा नं. ५ कार्यालयको २०७५ पुष महिनाको प्रगति प्रतिवेदन 01/20/2019 - 13:05 PDF icon Push - Ward5.pdf
वडा नं. १ कार्यालयको २०७५ मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन 12/25/2018 - 10:24 PDF icon Ward1-Mansir 2075.pdf
वडा नं. ५ कार्यालयको २०७५ मंसिर महिनाको प्रगति प्रतिवेदन 12/19/2018 - 14:06 PDF icon Mansir- Ward5.pdf
वडा नं. ५ कार्यालयको २०७५ कार्तिक महिनाको प्रगति प्रतिवेदन 11/23/2018 - 13:01 PDF icon Kartik - Ward5.pdf

Pages