वालिङ नगरपालिका स्थानीय तहमा परिवर्तन भएलगत्तै आएका केही प्रक्रियागत समस्याहरुप्रति क्षमा चाहन्छौ | वडा कार्यालयहरुमार्फत हुने कामहरु सम्बन्धित वडासचिवहरुमार्फत नै गर्नुगराउनुहुन अनुरोध छ ।

 

विभिन्न प्राविधिक पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा कर्मचारी करारमा लिने सम्बन्धी १५ दिने सूचना ।

Supporting Documents: