४ नं. प्रदेशबाट वालिङ नगरपालिका फेरी पनि उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । सहयोगी व्यक्तिहरु लगायत सम्पूर्ण नगरबासीहरुलाई धेरै-धेरै धन्यवाद छ।

भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण (डकर्मी ) तालिम प्राप्त गर्नेहरुको विवरण